ADATVÉDELMI TÁJKOZTATÓ

Az ujotthon.hu weboldalt üzemeltető Költözzbe.hu Kft. (a továbbiakban: újotthon.hu) tájékoztatja a weboldalra látogatókat illetve a weboldalon található hirdetés után érdeklődőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Az ujotthon.hu cookie-kat használhat, melynek részletesebb szabályzata a Cookie-k használata menüpont alatt található.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

1. A kezelt adatok köre

Az ujotthon.hu oldalra látogató érdeklődése esetén az adott hirdetés mellett található kapcsolatfelvételi formon megadott alábbi adatai: név, e-mail cím, telefonszám, érdeklődő üzenetének szövege.

2. Az adatkezelés célja

  • Közvetlen kapcsolatfelvétel az ingatlan/projekt hirdetőjével: Érdeklődés esetén a megadott személyes adatokat és az üzenetet az érdeklődő hozzájárulásával az ujotthon.hu automatikusan megküldi az adott ingatlan hirdetője részére kapcsolatfelvétel céljából.
  • ujotthon.hu hirdetőivel való elszámolás

3. Az adatkezelés jogalapja

Az ujotthon.hu weboldalra látogató önkéntes hozzájárulása.

A látogató a honlapon történő e-mail üzenet hirdetőnek történő elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az ujotthon.hu jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje, azokat adatbázisában rögzítse

4. Adattovábbítás

Az ujotthon.hu a honlapra látogató érdeklődése esetén az általa megadott adatok hirdetőhöz történő továbbítása kivételével adatot harmadik személy részére nem továbbít.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érdeklődés elküldésének napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tart.

6. Az adatkezelés módja

Az ujotthon.hu weboldalon megadott személyes adatokat az újotthon.hu biztonságos szerverén rögzíti. Az ujotthon.hu adatfeldolgozót igénybe vehet.

7. Az érintettek jogai

Az adott hirdetés iránt érdeklődő látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni az ujotthon.hu által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. Az adatok törlését a látogató a kapcsolat menüponton keresztül vagy az ugyfelszolgalat@ujotthon.hu email címre megküldött levélben kérhetik. Az ujotthon.hu a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

8. Jogorvoslat

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bezárás

Honlapunkon cookie-kat (sütiket) használunk, annak érdekében, hogy olyan felhasználói élményt növelő webes szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek ezek nélkül nem lennének elérhetőek az Ön számára. További információkat a témában a „Cookie-k használata” pontban talál